Jurkowska-Gomułka Agata, Rec.: A. Alemanno, A. Garde (red.), Regulating Lifestyles Risks. The EU, Alcohol, Tobacco and Unhealthy Diets, Cambridge 2015

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/7/54-56
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: A. Alemanno, A. Garde (red.), Regulating Lifestyles Risks. The EU, Alcohol, Tobacco and Unhealthy Diets, Cambridge 2015

Dyrektywa tytoniowa 2014/40/UE , o którą Polska bez sukcesu walczyła z prawodawcą unijnym przed Trybunałem Sprawiedliwości (dalej jako TS) , jest jednym z przykładów regulacji ryzyk związanych ze stylem życia współczesnych Europejczyków. Wobec dramatycznego wzrostu liczby osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi zarówno organizacje międzynarodowe, jak ONZ czy UE, jak i poszczególne państwa podejmują działania legislacyjne zmierzające do odwrócenia tego niekorzystnego trendu.

Celem wieloautorskiej monografii pod redakcją Alberto Alemanno i Amandine Garde jest podsumowanie i ocena dotychczasowych działań Unii na rzecz ograniczania i eliminacji czynników sprzyjających rozwojowi chorób cywilizacyjnych, takich jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy niewłaściwa dieta. Swój wkład do recenzowanej książki wnieśli zarówno naukowcy zajmujący się problematyką tzw. regulacji ryzyka (w dziedzinie ochrony zdrowia), jak i eksperci z dziedziny ochrony zdrowia publicznego pracujący na rzecz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX