Dolny Jarosław, Realizacja zasady czynnego udziału stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/1/38-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Realizacja zasady czynnego udziału stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat

Jarosław Dolny

radca prawny, pracownik samorządowy

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6477-8186

Realizacja zasady czynnego udziału stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat

Słowa kluczowe: zasada czynnego udział stron, pozwolenie wodnoprawne, postępowanie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

1.Wstęp

Pozwolenie wodnoprawne to wydane w drodze decyzji administracyjnej pozwolenie na dokonanie lub dokonywanie określonej czynności wynikającej z przepisów prawa wodnego. Aktualnie czynności te zostały określone w ustawie – Prawo wodne z 2017 r. , m.in. w art. 389 i obejmują np. usługi wodne, szczególne korzystanie z wód czy wykonanie urządzenia wodnego. Postępowanie poprzedzające wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest postępowaniem administracyjnym wszczynanym na wniosek, co jest charakterystyczne dla postępowań mających na celu udzielenie pozwolenia, np. pozwolenia na budowę. W postępowaniu tym występują lub występowały szczególne rozwiązania związane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX