Artykuły
Opublikowano: ST 2020/6/37-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Realizacja zasady czynnego udziału stron i szybkości w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy jednostek samorządu terytorialnego w dobie epidemii. Uwagi praktyczne

Artykuł opisuje dwie ważne zasady postępowania administracyjnego, tj. zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu oraz zasadę szybkości postępowania, w kontekście ograniczeń faktycznych i prawnych wynikających z panującej obecnie pandemii koronawirusa. Artykuł wskazuje różne interpretacje w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz specustawy koronawirusowej w oparciu o orzecznictwo sądowe oraz literaturę przedmiotu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?