Dudek Lidia, Realizacja programu naprawczego powiatu tucholskiego w latach 2014-2016

Artykuły
Opublikowano: FK 2018/11/69-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Realizacja programu naprawczego powiatu tucholskiego w latach 2014-2016

Powiat tucholski jest jedyną jednostką samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizującą program postępowania naprawczego na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy wykonania budżetu powiatu tucholskiego w latach 2014–2016 w zakresie realizacji postępowania naprawczego, do którego powiat przystąpił w 2013 r. Przeprowadzona analiza była przedmiotem pracy autorki napisanej w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W artykule przedstawiono jedynie wyniki tej analizy .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX