Rafałowicz Paweł, Realizacja prawa do zachowku a nadużycie prawa podmiotowego

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/1/64-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Realizacja prawa do zachowku a nadużycie prawa podmiotowego

Słowa kluczowe: zachowek, wydziedziczenie, nadużycie prawa podmiotowego, zasady współżycia społecznego

1.Wstęp

Zachowek od wielu lat wzbudza żywe dyskusje w literaturze oraz orzecznictwie. Krytycy uznają tę instytucję za niedostosowaną do potrzeb społecznych, przeczącą zasadzie swobody testowania oraz mającą na względzie tylko więzy krwi, nie zaś stosunki emocjonalne między członkami rodziny . Próbą naprawienia obecnej regulacji jest wyrok Sądu Najwyższego z 16.06.2016 r., V CSK 625/15 . Zgodnie z tezą tego judykatu: „Nie jest wyłączone obniżenie należności z tytułu zachowku na podstawie art. 5 k.c. z powodu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego zachowania uprawnionego do zachowku w stosunku do spadkodawcy”.

Skład orzekający miał świadomość, że zasadniczo odbiega od stanowiska przedstawicieli nauki, według których w sprawie roszczenia o zachowek art. 5 k.c. może mieć zastosowanie jedynie w relacji uprawniony do zachowku – spadkobierca . Nie dziwi zatem fakt, że zaprezentowany powyżej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX