Realizacja połączenia odwrotnego a klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania - OpenLEX

Czerwiński Marcin, Sołtysiak Przemysław, Realizacja połączenia odwrotnego a klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania

Artykuły
Opublikowano: PP 2018/3/43-56
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Realizacja połączenia odwrotnego a klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania

Ani przepisy prawa handlowego, ani prawa podatkowego nie przewidują szczególnych unormowań w zakresie połączenia, w którym spółka dominująca jest przejmowana przez jej spółkę zależną. Ten typ połączenia, zwany w doktrynie „odwrotnym” (downstream merger), może przynieść grupie kapitałowej korzyści biznesowo-ekonomiczne . Jednocześnie, przy odpowiednim ukształtowaniu struktury połączenia, downstream merger może być neutralny podatkowo. Dotychczas w literaturze ten typ połączenia występował głównie w kontekście pojawiających się problemów prawnych lub rachunkowych , rzadziej jednak podlegał analizie z perspektywy ściśle podatkowej . Opisywana w niniejszym artykule perspektywa podatkowa dotyczy niektórych zagadnień podatkowych, takich jak kwestia sukcesji podatkowej i rozliczania straty, odsetek od kredytu (pożyczki) w kosztach uzyskania przychodu spółki przejmującej po połączeniu oraz zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do samego połączenia, jak i połączenia realizowanego w scenariuszu zakładającym rozliczenie odsetek od kredytu (pożyczki) w kosztach podatkowych spółki przejmującej po połączeniu lub rozliczenie straty podatkowej przed 1.01.2018 r., a także uzasadnienia ekonomicznego restrukturyzacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, sądów administracyjnych i interpretacjach organów podatkowych .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX