Realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego w Polsce - wybrane zagadnienia - OpenLEX

Firlus Jakub Grzegorz, Michalak Krzysztof, Realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego w Polsce - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/9/97-106
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego w Polsce - wybrane zagadnienia

Jako truizm potraktować można stwierdzenie, że zabezpieczenie mocy produkcyjnych współczesnych energochłonnych gospodarek stanowi istotne wyzwanie. Pośród źródeł pozyskiwania energii, wobec stosunkowo trwałego rozwoju technologii, istotne miejsce zajmuje obecnie energetyka jądrowa. W nauce podkreśla się wręcz zjawisko „renesansu nuklearnego”, przez co rozumieć należy powrót do regularnej eksploatacji reaktorów jądrowych w celu wytwarzania energii. Powyższe spowodowane jest przede wszystkim rosnącymi cenami paliw tradycyjnych (kopalnych) oraz periodycznymi niepokojami w rejonach intensywnego wydobycia. Podkreślić należy – wśród rozmaitych przyczyn – zasługującą na aprobatę tendencję do ograniczania emisji gazów cieplarnianych . Równocześnie zauważyć należy, że sposoby, jakimi przedsiębiorstwa elektroenergetyczne (a więc i te, które działają w sektorze energetyki atomowej) zdobywają (nabywają zasoby), wytwarzają i przesyłają energię, są w swej istocie nadzwyczajnie złożonymi procesami ....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX