Realizacja inwestycji drogowych we współpracy z podmiotem prywatnym - OpenLEX

Tomaszewski Krzysztof, Realizacja inwestycji drogowych we współpracy z podmiotem prywatnym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/7-8/82-94
Autor:
Rodzaj: artykuł

Realizacja inwestycji drogowych we współpracy z podmiotem prywatnym

1.Uwagi ogólne

Działania służące wydzielaniu gruntów pod dróg publiczne, jak również budowie takich dróg i ich utrzymywaniu w ramach ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowią inwestycje celu publicznego .

Pojęcie „droga publiczna” należy rozumieć według przepisów ustawy o drogach publicznych . Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie tej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych . Zasadniczymi wyróżnikami drogi publicznej są zatem dwa elementy: nieograniczona podmiotowo możliwość korzystania z drogi oraz zaliczenie drogi do określonej ustawowo kategorii. Natomiast samo pojęcie „droga” zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 2 tej ustawy . Publiczny charakter dróg wynika więc z powszechności dostępu do nich, a dostęp ten może zostać ograniczony wyłącznie wtedy, gdy wynika to z obowiązującej normy prawnej . Drogi publiczne mają...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX