Realizacja celów partykularnych w prawie pracy poprzez nadzór i kontrolę - OpenLEX

Liwo Marian Andrzej, Realizacja celów partykularnych w prawie pracy poprzez nadzór i kontrolę

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/9/51-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Realizacja celów partykularnych w prawie pracy poprzez nadzór i kontrolę

1.Wprowadzenie

U źródeł prawa pracy znajduje się ingerencja państwa w stosunek zobowiązaniowy między pracodawcą a pracownikiem, wynikający z potrzeby ochrony pracownika jako słabszej strony tego stosunku. Ingerencja państwa w tym przedmiocie przejawia się w ustanowieniu nakazów i zakazów dla zapewnienia praworządności w stosunkach pracy oraz powołaniu organów, które w imieniu państwa sprawują kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zdecydowanej mierze bezwzględnie obowiązujących.

Formalne wyodrębnienie prawa pracy nastąpiło w Polsce w okresie międzywojennym. Już bowiem wówczas obowiązywały akty normatywne przeznaczone do regulacji stosunków pracy dobrowolnie podporządkowanej, jednakże były one nadal wiązane z prawem cywilnym, co przejawiało się w uregulowaniu umowy o pracę jako istoty zatrudnienia pracowniczego przez kodeks zobowiązań z 1933 roku .

Faktycznie wyodrębnienie prawa pracy według kryterium przedmiotowego jako gałęzi prawa nastąpiło w Polsce 1.01.1965 r., tj. z chwilą wejścia w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX