Raz jeszcze o sposobie ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej (polemika z K. Burdziakiem) - OpenLEX

Nawrocki Mariusz, Raz jeszcze o sposobie ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej (polemika z K. Burdziakiem)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/4/150-157
Autor:
Rodzaj: artykuł

Raz jeszcze o sposobie ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej (polemika z K. Burdziakiem)

Na łamach „Państwa i Prawa” miałem już sposobność przedstawić stanowisko co do sposobu ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej . Zaprezentowane przeze mnie tezy spotkały się z polemiką ze strony Konrada Burdziaka . W niniejszym tekście chciałbym raz jeszcze wypowiedzieć się na ten temat oraz odnieść się do twierdzeń mojego adwersarza. Ponadto chciałbym ustosunkować się do jednego z najnowszych stanowisk co do sposobu ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej.

W swoim tekście K. Burdziak powołał się na moje słowa: „Niniejszy artykuł porusza problematykę sposobu ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej, o której ustawodawca stanowi wprost w art. 10 § 1 k.k.” , po czym poddał je krytyce, wskazując że: „Należy zwrócić uwagę, że stwierdzenie Autora jest nie do końca precyzyjne. Faktem jest, że w art. 10 § 1k.k. ustawodawca określił zasadę, zgodnie z którą odpowiada na zasadach określonych w kodeksie karnym ten, kto popełnia czyn zabroniony pod...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX