Śliwa Joanna, Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Artykuły
Opublikowano: ST 2015/9/23-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko jest zasadniczym dokumentem stanowiącym podstawę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Co istotne, to właśnie ten dokument staje się zarzewiem konfliktów pomiędzy inwestorem a mieszkańcami okolicy, w której dane przedsięwzięcie ma być realizowane, i w odniesieniu do niego najczęściej podnoszone są zarzuty w toku całego postępowania administracyjnego i sądowego. Tymczasem, jak wskazuje autorka, analiza orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że zarówno prawidłowe sporządzenie raportu, jak i jego prawidłowa ocena przez strony postępowania, przez właściwy organ czy nawet sąd nastręczają w praktyce trudności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX