Witalec Waldemar, Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego jako instrument oceny działalności jej organu wykonawczego

Artykuły
Opublikowano: FK 2019/9/7-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego jako instrument oceny działalności jej organu wykonawczego

W artykule poddano analizie wprowadzoną w 2018 r. do polskiego systemu prawa instytucję raportu o stanie gminy, powiatu oraz województwa pod kątem możliwości spełnienia oczekiwań zapewnienia obywatelom realnego udziału w procesie kontrolowania działalności organu wykonawczego. Rozważania koncentrują się wokół głównego zagadnienia, czy nowa instytucja uregulowana w samorządowych ustawach ustrojowych stwarza większą niż absolutorium komunalne gwarancję rzetelności kontroli i oceny oraz rozliczenia działalności organu wykonawczego za dany rok.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX