Ramy finansowe gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych - prawo i praktyka - OpenLEX

Makuch Marta, Moroń Dorota, Ramy finansowe gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych - prawo i praktyka

Artykuły
Opublikowano: ST 2015/1-2/133-143
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Ramy finansowe gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych - prawo i praktyka

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawowym dokumentem strategicznym, stanowiącym narzędzie nowoczesnej pomocy społecznej, wspierającym długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej, na poziomie gmin i powiatów. Zaplanowane w niej cele i działania wymagają zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację. Celem artykułu jest analiza gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych pod kątem sformułowanych w nich ram finansowych w kontekście uregulowań prawnych. W opracowaniu autorki przedstawiają prawne podstawy konstrukcji strategii i zamieszczania w nich informacji o finansowaniu, pojęcie ram finansowych oraz praktykę konstruowania dokumentów strategicznych na podstawie badań własnych aktualnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX