Moll Tomasz, Rada seniorów - sposób realizacji potrzeby zwiększania aktywności społecznej osób starszych

Artykuły
Opublikowano: ST 2015/11/66-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rada seniorów - sposób realizacji potrzeby zwiększania aktywności społecznej osób starszych

Artykuł stanowi analizę art. 5c ustawy o samorządzie gminnym w zakresie związanym z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem gminnej rady seniorów. Tworzenie gminnych rad seniorów z założenia powinno zabezpieczyć osobom starszym uprawnienie do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, w szczególności poprzez zagwarantowanie ścisłego współdziałania z organami samorządu gminnego. Seniorzy uzyskają większy wpływ na reprezentowanie ich interesów, realizacje ich potrzeb i oczekiwań, a także większe możliwości rozwiązywania istotnych z ich punktu widzenia problemów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX