Werra Magdalena, Racjonalny prawodawca w walce z korupcją w sektorze publicznym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/5/88-117
Autor:
Rodzaj: artykuł

Racjonalny prawodawca w walce z korupcją w sektorze publicznym

Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki korupcji w sektorze publicznym w Polsce. W pierwszej kolejności Autorka podejmuje próbę przedstawienia przestępstw korupcyjnych dotyczących sektora państwowego tj. korupcję urzędniczą, płatną protekcję, nadużywanie władzy publicznej tudzież korupcję wyborczą. Dogłębnej analizie poddane zostały wszystkie typy tych czynów zabronionych. Wyszczególniono strony przedmiotowe i podmiotowe przestępstw, typy uprzywilejowane, jak i kwalifikowane oraz kary przewidziane za naruszenie przepisów. Następnie autorka wzięła pod lupę mechanizmy procesowe zastosowane przez ustawodawcę do skutecznej walki z korupcją. Artykuł obrazuje spójność systemu prawnego oraz efektywną walkę z korupcją w polskim systemie prawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX