Rachunki bankowe gminy i jej kontrahentów a wykaz podatników VAT i podzielona płatność - OpenLEX

Rogala Elżbieta, Rachunki bankowe gminy i jej kontrahentów a wykaz podatników VAT i podzielona płatność

Artykuły
Opublikowano: FK 2019/11-12/59-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rachunki bankowe gminy i jej kontrahentów a wykaz podatników VAT i podzielona płatność

Gmina do końca bieżącego roku zobowiązana jest ujawnić na druku aktualizacyjnym NIP-2, składanym do właściwego urzędu skarbowego, rachunki bankowe swoje oraz swoich scentralizowanych jednostek organizacyjnych. Informacja o numerach tych rachunków jest niezbędna Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do celów prowadzonego przez niego wykazu podatników VAT. Służy on temu, by podatnicy VAT, dokonując przelewu należności z otrzymanych faktur w kwocie co najmniej 15 tys. zł na wskazane w nich konto, sprawdzili pod rygorem sankcji, czy konto to zostało ujawnione w tym wykazie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX