Pytanie prejudycjalne jako instrument wykładni prawa UE: istota, granice i możliwości kontroli - OpenLEX

Muszyński Mariusz, Pytanie prejudycjalne jako instrument wykładni prawa UE: istota, granice i możliwości kontroli

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/7-8/84-112
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pytanie prejudycjalne jako instrument wykładni prawa UE: istota, granice i możliwości kontroli

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest istotny ze względu na problematykę prawa UE oraz teorii prawa problem instytucji pytania prejudycjalnego z art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Problem badawczy określony został szeroko, jako analiza istoty, granic i możliwości kontroli pytania prejudycjalnego. Szczególnie ta ostatnia kwestia jest istotna z punktu widzenia praktyki sądowo-prokuratorskiej oraz ewentualnych inicjatyw prawodawczych ocenianych z perspektywy de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX