Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/10/61-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Publicznoprawne oraz proceduralne podstawy i aspekty odpowiedzialności Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów Sądu Najwyższego

Słowa kluczowe: niezależność, niezawisłość sędziów, Sąd Najwyższy, Unia Europejska, nadzór unijny, Trybunał Sprawiedliwości UE, podstawy prawne, procedury postępowań sądowych

1.Wprowadzenie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 24.06.2019 r. orzekł , iż Rzeczypospolita Polska (RP) nie dopełniła zobowiązania nakazującego władzom państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) zapewnić skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii Europejskiej (art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej ). Dwie są podstawy faktyczne powyższego rozstrzygnięcia. Pierwsza – obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego (SN); druga – przyznanie prezydentowi RP dyskrecjonalnego uprawnienia do przedłużenia czynnej służby sędziom SN, którzy ukończyli skrócony wiek przejścia w stan spoczynku.

W niniejszym artykule rozważam zasadność argumentacji zamieszczonej w uzasadnieniu analizowanego wyroku TSUE oraz innych zbliżonych „rodzajowo” orzeczeniach opublikowanych w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację