Publicznoprawne obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej w sferze spraw prywatnych - dyrektywa 2019/1158 - OpenLEX

Świątkowski Andrzej Marian, Publicznoprawne obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej w sferze spraw prywatnych - dyrektywa 2019/1158

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/2/13-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Publicznoprawne obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej w sferze spraw prywatnych - dyrektywa 2019/1158

Słowa kluczowe: dyrektywa 2019/1158, elastyczne warunki pracy, polityka równego traktowania, równowaga pracy zawodowej i życia rodzinnego, terminowe umowy o pracę, umowa o pracę, urlop ojcowski, urlop opiekuńczy, urlop rodzicielski

1.Geneza i cel dyrektywy 2019/1158

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym sformułowana w dziewiątej zasadzie Europejskiego filaru praw socjalnych, proklamowanego przez Parlament Europejski, Radę Europejską i Komisję Unii Europejskiej 17.11.2017 r. podczas Szczytu Unii Europejskiej w Goeteborgu wymaga zagwarantowania rodzicom i osobom pełniącym obowiązki opiekunów prawo do odpowiednich urlopów, elastycznej organizacji pracy oraz dostępu do usług w zakresie opieki nad dziećmi i innymi osobami będącymi w potrzebie. Kobiety i mężczyźni mają zapewniony równy dostęp do specjalnych urlopów służących wypełnianiu obowiązków w zakresie opieki. Należy zachęcać ich do korzystania z takich urlopów w racjonalny sposób. Uchwalona 20.06.2019 r. dyrektywaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX