Zielińska Agnieszka, Publiczne udostępnianie utworów. Uwagi na tle wyroku TS z 26.04.2017 r. (Stichting Brein v. J.F. Wullems)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/12/123-136
Autor:
Rodzaj: artykuł

Publiczne udostępnianie utworów. Uwagi na tle wyroku TS z 26.04.2017 r. (Stichting Brein v. J.F. Wullems)

1. Wstęp. Twórczość jest istotnym elementem życia człowieka, widocznym w różnych obszarach jego aktywności. Niezależnie od tego, czy jest ona ujmowana jako proces, czy jako końcowy efekt działalności, stanowi formę ekspresji uczuć, emocji i poglądów artysty, który używa swego dzieła jako narzędzia do komunikowania się z odbiorcą, a przy okazji, w wielu przypadkach, jako źródła swoich dochodów. Kontakt ze sztuką ma wpływ na emocje, uczucia i nastrój także odbiorcy, który przez dokonywanie wyboru dzieł o określonych cechach i określonym charakterze ujawnia swoje poglądy i postawę wobec otaczającej rzeczywistości. Sztukę można postrzegać w sposób tradycyjny – jako relację między twórcą i odbiorcą, jak i uwzględniając współczesną tendencję do zacierania się ról, gdzie twórca może być także obserwatorem, a odbiorca dzięki udostępnionemu utworowi sam staje się twórcą . Wielu z nas jest wrażliwych na sztukę, mając równocześnie ograniczone potrzeby – czy też możliwości – w obszarze własnej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX