Przywrócenie terminu a obowiązek uiszczenia opłaty bez wezwania - OpenLEX

Szanciło Tomasz, Przywrócenie terminu a obowiązek uiszczenia opłaty bez wezwania

Artykuły
Opublikowano: PS 2013/3/97-109
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przywrócenie terminu a obowiązek uiszczenia opłaty bez wezwania

1.Wstęp

Instytucja przywrócenia terminu pozwala stronie na dokonanie czynności procesowej, której nie dokonała, pod warunkiem braku winy. Istotne w tym kontekście jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji, gdy strona jest reprezentowana przez tzw. pełnomocnika profesjonalnego, następuje zaostrzenie wymogów umożliwiających przywrócenie terminu. Ta kwestia wymaga rozważenia w szczególności w kontekście przepisów zobowiązujących takiego pełnomocnika do uiszczenia opłaty sądowej od środka zaskarżenia bez wzywania w tym przedmiocie ze strony sądu.

2.Istota wniosku o przywrócenie terminu

W postępowaniu cywilnym zachowanie terminów procesowych stanowi podstawowy wymóg umożliwiający stronie dochodzenie jej praw. Ich przestrzeganie przez strony, a egzekwowanie przez sąd, sprzyja sprawności postępowania. Czynności podejmowane przez każdą ze stron procesu w wyznaczonych terminach są skuteczne zarówno wobec tej strony, jak i strony przeciwnej, z kolei negatywne konsekwencje wynikające z uchybień terminom procesowym i zaniedbań w tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX