Malinowski Dariusz M., Przyszłość paragonów stanowiących faktury uproszczone w aspekcie wprowadzenia KSeF

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/10/3-4
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przyszłość paragonów stanowiących faktury uproszczone w aspekcie wprowadzenia KSeF

W Rozdziale 1 Działu XI pt. „Dokumentacja” ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – poświęconym fakturom ustawodawca umieścił m.in. art. 106e zawierający wymogi dotyczące treści tego podstawowego dokumentu związanego z obrotem gospodarczym, a szczególnie z procesem wymiany towarów i usług, gdzie pojawiają się także prawa i obowiązki dotyczące VAT. Kierując się analogicznymi rozwiązaniami unijnymi, umożliwił on pewien zakres uproszczeń dotyczących drobnych transakcji, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro, jeżeli kwota ta jest określona w euro. Uregulowania te są zawarte w ust. 5 pkt 3 art. 106e u.p.t.u. Cały ust. 5 odnosi się do kilku różnych sytuacji, w których są dopuszczalne pewne uproszczenia w treści faktury. Użyłem słowa „dopuszczalne”, mógłbym użyć „możliwe” lub innego charakteryzującego uprawnienie fakultatywne, z którego wystawiający fakturę może, ale nie musi skorzystać. Pierwsze zdanie, wspólne dla całego art. 106e...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX