Przyczyny i możliwe skutki powrotu kradzieży szczególnie zuchwałej do Kodeksu karnego - OpenLEX

Grudecki Michał, Przyczyny i możliwe skutki powrotu kradzieży szczególnie zuchwałej do Kodeksu karnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/9/7-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przyczyny i możliwe skutki powrotu kradzieży szczególnie zuchwałej do Kodeksu karnego

Słowa kluczowe: prawo karne, metoda „Fontes”, kradzież szczególnie zuchwała, nowelizacja, reforma prawa karnego

1.Wprowadzenie i założenia badawcze

Powrót kradzieży szczególnie zuchwałej do Kodeksu karnego po prawie 25 latach nieobecności mógł prima facie budzić pewne zaskoczenie, zwłaszcza że ustawodawca dokonał tego pod pozorem przeciwdziałania pandemii COVID-19 w ustawie, której tytuł w żaden sposób nie sugerował, iż tak znacznie ingeruje w ustawę karną . Fakt ten nie oznacza bynajmniej, że nowelizacja ta jest czymś mało istotnym z perspektywy polityki kryminalnej. Dodanie nowego typu czynu zabronionego, którego rodzajowym przedmiotem ochrony jest mienie i który nie jest bitypem, stanowi znaczną ingerencję w dotychczasowy zakres prawnokarnej ochrony tego dobra prawnego . Wypełnia on lukę między „zwykłą” kradzieżą a poważnymi przestępstwami przeciwko mieniu, godzącymi często też w inne dobra prawne, takie jak życie czy zdrowie . Co więcej – jest powrotem (z pewnymi zmianami) do systemu ochrony mienia z czasów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX