Przyczynek do wykładni orzeczeń sądu - OpenLEX

Stempniak Andrzej, Przyczynek do wykładni orzeczeń sądu

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/9/58-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przyczynek do wykładni orzeczeń sądu

Słowa kluczowe: wykładnia wyroku, orzeczenie sądu, uzasadnienie orzeczenia, środek zaskarżenia

1.Wprowadzenie

Działalność orzecznicza sądów, tak jak każda inna działalność ludzka, obarczona jest ryzykiem błędu. Stwierdzenie to wynika chociażby z ustanowionej dla wymiaru sprawiedliwości zasady instancyjności. Tkwiąca w samej strukturze ustrojowej sądownictwa możliwość zaistnienia różnego rodzaju wadliwości stanowi nie tylko hipotetyczny atrybut funkcjonowania sądów. Przeciwdziałanie temu stanowi rzeczy przejawia się m.in. w możliwości korygowania orzeczeń bądź w trybie kontroli instancyjnej, bądź w trybie ich rektyfikacji. Pojęcie „rektyfikacja orzeczeń” w postępowaniu cywilnym obejmuje ich sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię (art. 350–353 Kodeksu postępowania cywilnego ). Sam termin „rektyfikacja” wywodzi się z łaciny średniowiecznej i oznacza „wyprostowanie” (od rectificare, co tłumaczone jest jako „prostować, poprawiać”) . W postępowaniu cywilnym przyjmowana jest zasada, że sąd jest związany...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX