Przychody z działalności gospodarczej. Wybrane problemy w aspekcie zamknięcia roku dla celów podatkowych - OpenLEX

Malinowski Dariusz M., Przychody z działalności gospodarczej. Wybrane problemy w aspekcie zamknięcia roku dla celów podatkowych

Artykuły
Opublikowano: PP 2019/1/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przychody z działalności gospodarczej. Wybrane problemy w aspekcie zamknięcia roku dla celów podatkowych

Jako że dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych i wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, jednym z podstawowych problemów, z jakimi zmagają się oni obecnie jest prawidłowe zamknięcie tego roku i przygotowanie zeznań podatkowych. Dla dokonania takiego zamknięcia niezbędne jest właściwe ujęcie w czasie zdarzeń mających wpływ na wysokość podstawy opodatkowania. Oczywiście chodzi o zdarzenia kreujące podstawę opodatkowania z pozarolniczej działalności gospodarczej. W artykule zajmę się identyfikacją przychodu dla celów podatku dochodowego.

Odpowiednio art. 12 ust. 3a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – oraz art. 14 ust. 1c ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – za datę powstania przychodu uznają co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX