Przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia pracowniczego (uwagi de lege ferenda) - OpenLEX

Barański Michał, Giermak Maciej, Przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia pracowniczego (uwagi de lege ferenda)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/10/90-99
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia pracowniczego (uwagi de lege ferenda)

1. Wprowadzenie. Harmonizacja ochrony danych osobowych osiągnięta dzięki dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 46/95/WE okazała się niewystarczająca w perspektywie czasu. Z tego względu Komisja Europejska już w styczniu 2012 r. zainicjowała prace legislacyjne nad nowym aktem prawnym, który miał zastąpić dyrektywę 46/95/WE. Zamierzenie to ostatecznie udało się zrealizować w formie rozporządzenia 679/2016 , które weszło w życie 24.05.2016 r. Zgodnie jednak z art. 99 ust. 2 tego aktu będzie on stosowany dopiero od 25.05.2018 r. (z tym też dniem uchylona zostanie dyrektywa 46/95/WE). Do tego czasu państwa członkowskie powinny dostosować swoje przepisy wewnętrzne do treści przedmiotowego rozporządzenia 679/2016.

Zgodnie z art. 288 zd. 2 i 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.Dla Polski oznacza to konieczność dostosowania przede wszystkim przepisów ustawy z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX