Litwiński Paweł, Widła Bohdan, Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypowiedzi literackiej, artystycznej lub akademickiej

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2022/2/126-148
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypowiedzi literackiej, artystycznej lub akademickiej

Truizmem byłoby stwierdzić, że między prawem do ochrony danych osobowych a prawem do wolności wypowiedzi i informacji istnieje konflikt – w literaturze określa się tę sytuację mianem „napięcia” , „kolizji” czy „nieuchronnego konfliktu” , zwracając jednocześnie uwagę na konieczność „pogodzenia” tych dwóch praw . W art. 85 RODO prawodawca unijny podjął próbę znalezienia równowagi między prawem do ochrony danych osobowych a prawem do wolności wypowiedzi i informacji. Przepis ten przewiduje wyjątki od prawa do ochrony danych osobowych w odniesieniu do kilku rodzajów wypowiedzi, w tym wypowiedzi literackiej, artystycznej i akademickiej. Pozostawia jednak ustawodawcom krajowym znaczny zakres swobody decyzyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX