Przeszukanie a tajemnica dziennikarska - OpenLEX

Stefańska Blanka Julita, Przeszukanie a tajemnica dziennikarska

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/6/60-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przeszukanie a tajemnica dziennikarska

Streszczenie

W artykule poruszono problemy, jakie rodzą się w kwestii żądania wydania pism lub dokumentów zawierających tajemnicę dziennikarską oraz dokonania przeszukania w celu ich odnalezienia. Analiza przepisów kodeksu postępowania karnego wykazała, że nie ma przeszkód do dokonania tych czynności, a jedynie konieczne jest zachowanie szczególnego trybu postępowania z takimi dokumentami. Zanegowano kompetencję sądu do dokonania tych czynności w postępowaniu przygotowawczym, wykazując, że jest to uprawnienie prokuratora, który może zapoznać się z takimi dokumentami i zdecydować o ewentualnym wystąpieniu do sądu z wnioskiem o zezwolenie na ich wykorzystanie w postępowaniu karnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX