Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/3/106-118
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwo wykorzystywania małoletnich i osób niepełnosprawnych do żebrania w hiszpańskim prawie karnym

1. W Polsce odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten, kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym (art. 58 § 1 k.w.) albo żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańcy (art. 58 § 2 k.w.). W Hiszpanii niektóre formy żebractwa stanowią delikt administracyjny przewidziany w prawie lokalnym. Przykładowo, zarządzenie miejskie z 23.12.2005 r. o środkach zwiększającychi gwarantujących współżycie obywateli w miejscach publicznych w Barcelonie określa lekki delikt administracyjny, obejmujący zachowania, które pod pozorem żebractwa lub w sposób zorganizowany są zachowaniami wywołującymi przymus lub nękającymi albo utrudniająi uniemożliwiają w sposób zamierzony wolne przemieszczanie się obywateli w miejscach publicznych (art. 35 ust. 1), za który może być orzeczona grzywna do 120 euro (art. 36 ust. 2). Takim samym deliktem jest oferowanie jakiegokolwiek dobra lub usługi osobom znajdującym się wewnątrz pojazdu prywatnego lub publicznego,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?