Opitek Paweł, Przestępstwo skimmingu

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/11/66-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwo skimmingu

Streszczenie

W artykule omówiona została kwestia bezpieczeństwa funkcjonowania kart płatniczych na rynku pod kątem przestępstwa skimmingu. Zdefiniowano, na czym polega skimming, jak przebiega jego realizacja, mając także na uwadze środki techniczne wykorzystywane do kopiowania kart. Na przestrzeni lat zmieniły się uwarunkowania organizacyjne i prawne funkcjonowania „plastikowego pieniądza”, dlatego artykuł opisuje przeobrażenia na mapie geograficznej przestępczości popełnianej na omawianym polu. Wnioski teoretyczne podbudowano wynikami z badania spraw karnych dotyczących skimmingu. Całość opracowania została zamknięta autorskim podsumowaniem zjawiska przestępczości kartowej i perspektyw zmian w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX