Kluza Jan, Przestępstwo przemocy ekonomicznej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/9/99-112
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwo przemocy ekonomicznej

Streszczenie

Artykuł dotyczy przedstawionej przez grupę posłów potrzeby penalizacji tzw. przemocy ekonomicznej, co autorzy projektu ustawy uzasadniają ratyfikowaniem przez Polskę konwencji stambulskiej i nieprzystosowaniem do niej polskiego prawa karnego. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego przepisu w postaci art. 193a k.k. Przemoc ekonomiczna stanowi zjawisko naganne, jednak z perspektywy obecnych przepisów prawa karnego wydaje się zbędne odrębne jej penalizowanie, ponieważ zjawisko to znane jest nauce prawa. Nie oznacza to jednak, że pewne zmiany w tym zakresie nie byłyby pomocne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy