Błachnio Adam, Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w fakturze na gruncie art. 271a k.k.

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/5/85-98
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w fakturze na gruncie art. 271a k.k.

Słowa kluczowe: faktura, poświadczenie nieprawdy, Kodeks karny, przestępstwo skarbowe

1.Wprowadzenie

Ustawą z 10.02.2017 r. wprowadzono nowy typ czynu zabronionego, polegający na poświadczeniu nieprawdy w fakturze (art. 271a Kodeksu karnego ). Jak wynika z uzasadnienia projektu, przyczyną, dla której zdecydowano się na ten krok legislacyjny, było narastające zjawisko wyłudzania zwrotu podatku od towarów i usług przez zorganizowane grupy przestępcze, w wyniku czego budżet państwa ponosi straty w wysokości dziesiątków miliardów złotych, przy czym elementem nieodzownym, wykorzystywanym przez sprawców czynów zabronionych, jest właśnie wystawianie poświadczających nieprawdę faktur VAT. W dalszej części uzasadnienia projektu wskazano, że „zagrożenie tych czynów jedynie sankcjami wynikającymi z Kodeksu karnego skarbowego trudno uznać za wystarczające, szczególnie w sytuacji, gdy powodują one znaczne uszczuplenia dochodów” . Zgodnie z przyjętym przez parlament rozwiązaniem do rozdziału XXXIV Przestępstwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX