Kilińska-Pękacz Agnieszka, Przestępstwo porzucenia dziecka

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/4/22-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwo porzucenia dziecka

Streszczenie

Przestępstwo porzucenia dziecka stanowi ważny czyn zabroniony uregulowany w kodeksie karnym z dnia 6 czerwca 1997 r., który chroni między innymi małoletnich poniżej lat 15 przed niewłaściwym wykonywaniem i zaniechaniem szeroko pojętej opieki. Wątpliwości budzi interpretacja pojęcia „porzucenie”, jak też ustalenie katalogu podmiotów mogących dopuścić się tego przestępstwa. Analizy wymagają także sytuacje rezygnacji z opieki nad dzieckiem, które jednak nie wyczerpują znamion przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX