Sarkowicz Justyna, Przestępstwo plagiatu w świetle przepisów Unii Europejskiej i polskiego prawa

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/3/63-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwo plagiatu w świetle przepisów Unii Europejskiej i polskiego prawa

Słowa kluczowe: Unia Europejska, polskie prawo karne, plagiat, zasada pewności prawa, prawo autorskie

1.Wstęp

Obecnie nie ma jednej unijnej ustawy o prawie autorskim. Zamiast tego Unia Europejska uchwaliła kilka dyrektyw dotyczących praw autorskich – żadna z nich nie wymaga wprowadzenia przepisów karnych w sytuacji naruszenia praw autorskich. Unia Europejska bezskutecznie usiłowała wprowadzić przepisy penalne w dwóch innych dyrektywach: dyrektywie w sprawie społeczeństwa informacyjnego i dyrektywie w sprawie egzekwowania prawa .

W 2004 r. Komisja Wspólnot Europejskich opublikowała dwie „zielone księgi” łączące naruszenia praw własności intelektualnej z przestępczością zorganizowaną i proponujące egzekwowanie naruszania prawa własności intelektualnej przez każde państwo członkowskie. Pierwotnie proponowana dyrektywa obejmowała sankcje karne, w tym pozbawienie wolności, za umyślne i komercyjne naruszenia praw własności intelektualnej. Jednak ostateczna wersja dotyczyła wyłącznie środków egzekucji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX