Przestępstwo niealimentacji po nowelizacji w 2017 r. - kilka uwag o zagadnieniach intertemporalnych i prawomocności orzeczeń - OpenLEX

Jędrzejewski Grzegorz, Przestępstwo niealimentacji po nowelizacji w 2017 r. - kilka uwag o zagadnieniach intertemporalnych i prawomocności orzeczeń

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/10/93-121
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwo niealimentacji po nowelizacji w 2017 r. - kilka uwag o zagadnieniach intertemporalnych i prawomocności orzeczeń

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest ocena zmian w art. 209 k.k. dokonanych nowelizacją z dnia 23 marca 2017 r. w zakresie zagadnień intertemporalnych i prawomocności orzeczeń. Z uwagi na pewne ograniczenia wynikające z formy artykułu autor skupił się na zagadnieniach intertemporalnych oraz prawomocności decyzji kończących postępowanie karne w fazie przedsądowej. Wprawdzie aktualnie, czyli dwa lata po wejściu w życie nowelizacji, twierdzić można, że problemy intertemporalne straciły na znaczeniu, gdyż zdecydowana większość postępowań karnych obejmujących swoim zakresem czasowym przestępstwa niealimentacji popełnione pod rządami poprzednich i aktualnych przepisów została zakończona, jednak w wielu przypadkach czas trwania postępowań karnych od chwili wpływu aktu oskarżenia, wniosku o skazanie czy też wniosku o warunkowe umorzenie wynosi kilkanaście miesięcy, nadto w prokuraturach pozostaje pewien odsetek postępowań zawieszonych , wśród których znaczną część stanowią sprawy o przestępstwo z art. 209 k.k. i te postępowania będą sukcesywnie podejmowane i kontynuowane. Kolejna część artykułu zawiera rozważania o prawomocności orzeczeń umarzających postępowania przygotowawcze lub odmawiających ich wszczęcia w sprawach o przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, co pozostaje dotychczas na uboczu zainteresowań doktryny. Autor wskazuje zwłaszcza na problem ustalania wysokości zaległości powstałych w wyniku nierealizowania obowiązku alimentacyjnego i możliwość podejmowania umorzonych postępowań przygotowawczych w celu określenia łącznej zaległości alimentacyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX