Chwiałkowski Dawid, Gałęska-Śliwka Anita, Przestępstwo dzieciobójstwa na tle przesłanki "wpływ przebiegu porodu"

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/12/5-33
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwo dzieciobójstwa na tle przesłanki "wpływ przebiegu porodu"

Streszczenie

Dzieciobójstwo jako zjawisko społeczno-kulturowe towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jednak karnoprawna ocena dzieciobójstwa na przestrzeni tysięcy lat kształtowała się w sposób bardzo zróżnicowany od skrajnego liberalizmu, przez społeczną akceptację i zrozumienie, aż po karanie, z karą śmierci włącznie.

Celem niniejszej pracy jest zaakcentowanie interdyscyplinarności problemów przestępstwa dzieciobójstwa oraz wskazanie rozbieżności i trudności interpretacyjnych związanych z przesłanką „wpływu porodu”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX