Rylski Piotr, Przesłuchanie przed konsulem w postępowaniu cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/6/7-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przesłuchanie przed konsulem w postępowaniu cywilnym

Słowa kluczowe: dowód z zeznań świadka, przesłuchanie strony, prawo konsularne, prawo dowodowe, międzynarodowa pomoc sądowa, czynności konsularne

1.Wprowadzenie

Możliwość zwrócenia się przez sąd państwowy do konsula w celu przesłuchania za granicą strony, świadka lub biegłego na potrzeby postępowania w kraju jest instytucją obecną w prawie międzynarodowym i krajowym od ponad stu lat. Jak pokazuje doświadczenie, jest ono także często przez polskie sądy stosowane. Mimo tego do dnia dzisiejszego nie powstało szersze opracowanie naukowe poświęcone tej instytucji, ujmujące je z punktu widzenia postępowania cywilnego. Postępowanie sądu i konsula w ramach tej czynności i ich wzajemna rola wciąż zaś budzą liczne kontrowersje w praktyce wymiaru sprawiedliwości i praktyce konsularnej. Konieczne jest zatem wskazanie na regulacje prawne dotyczące tej czynności procesowej, omówienie roli procesowej konsula w postępowaniu cywilnym, a także szczegółowe przedstawienie czynności podejmowanych w toku przesłuchania....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX