Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185c k.p.k. - OpenLEX

Koper Radosław, Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185c k.p.k.

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/5/73-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185c k.p.k.

Słowa kluczowe: przesłuchanie, pokrzywdzony, przestępstwo seksualne, ochrona, postępowanie karne

Karnoprocesowy status pokrzywdzonego przestępstwem seksualnym zawsze wymaga należytej i adekwatnej atencji ustawodawcy. Ta potrzeba znajduje uzasadnienie w mocno inwazyjnym charakterze takich czynów stanowiących często dotkliwą i znaczną ingerencję w prywatność człowieka. W wypadku niektórych przestępstw na tle seksualnym przedmiotem ingerencji jest wręcz intymność jako najściślejsza część sfery prywatnej, podlegająca co do zasady pełnej ochronie prawnej . W konsekwencji popełnienia takiego czynu na ogół pojawiają się negatywne przeżycia wewnętrzne, które mogą towarzyszyć pokrzywdzonemu przez cały czas trwania procesu, a niekiedy mogą implikować zaburzenia funkcjonowania organizmu (w tym pamięci, pogorszenie się stanu psychicznego). Taki stan jest nie tylko rezultatem powrotu do okoliczności zdarzenia przestępnego poprzez konieczność sięgania pamięcią w przeszłość, ale może także wynikać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX