Felcenloben Dariusz, Przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości

Artykuły
Opublikowano: ST 2011/7-8/143-151
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości

Artykuł przedstawia zagadnienie związane z instytucją obligatoryjnego zawieszenia administracyjnego postępowania na tle procedur obowiązujących w postępowaniu rozgraniczeniowym. Przesłanki podmiotowe obligujące organ administracji do przerwania przebiegu postępowania nabierają szczególnego znaczenia, gdy dochodzi do ustalenia praw materialnych wyznaczających zasięg prawa własności. Organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe powinien z całą ostrożnością badać każdy przypadek związany z nieobecnością strony w czynnościach związanych z ustaleniem granic nieruchomości i w razie konieczności stosować instytucję zawieszenia postępowania, która każdemu powinna gwarantować możliwość udziału w postępowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX