Przesłanki ogłoszenia upadłości banku - OpenLEX

Chybiński Rafał, Przesłanki ogłoszenia upadłości banku

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/9/87-98
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przesłanki ogłoszenia upadłości banku

Słowa kluczowe: bankructwo, bank, prawo bankowe, niewypłacalność

1.Wstęp

Jak zaznaczył Paweł Chmielnicki – prawo jest produktem cywilizacji, wytworem niematerialnym stworzonym przez człowieka, za pomocą którego można sterować czy też optymalizować zachowania zbiorowości. Kreacja prawa, zdaniem Pawła Chmielnickiego, jest uzależniona od popytu na konkretne regulacje, a te zaś są wynikiem określonych zdarzeń w państwie . Zaznaczył on również, że w ślad za wzrostem PKB pójdzie również liczba regulacji prawnych i konsekwentnie – spadek liczby regulacji będzie spowodowany obniżeniem PKB. Inaczej rzecz ma się w przypadku prawa finansowego. W przypadku tej gałęzi prawa spadek PKB pobudził znacząco działalność prawotwórczą we wspomnianej dziedzinie, na co wskazuje Aleksandra Nadolska .

Truizmem będzie stwierdzenie, że za każdą regulacją stoi pewien z góry zdeterminowany cel przyświecający ustawodawcy. Prawo jest bowiem swoistym instrumentem, za pomocą którego można kształtować bądź zmieniać zastany...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX