Szymańska vel Szymanek Paulina, Przeprowadzanie zabiegów z chirurgii estetycznej u osób małoletnich

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/10/61-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przeprowadzanie zabiegów z chirurgii estetycznej u osób małoletnich

1.Wstęp

Obecnie wzrasta zainteresowanie zabiegami z chirurgii estetycznej . Korekcja kształtu nosa, usunięcie szpecącego znamienia czy poprawa wyglądu odstających uszu są operacjami cieszącymi się coraz większą popularnością. Dopuszczalność świadczeń tego typu, pomimo braku wyraźniej podstawy prawnej, nie budzi wątpliwości, w przypadku gdy są one udzielane pełnoletniej, nieubezwłasnowolnionej osobie.

Nie jest jednak jasne, czy operacje z chirurgii estetycznej mogą być przeprowadzane u osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych. Dotyczy to w szczególności osób małoletnich.

Dylemat ten stanowi nie tylko praktyczną trudność dla lekarza, który ma podjąć decyzję o przeprowadzeniu zabiegu lub o odmowie jego wykonania, lecz także wywołuje wiele problemów prawnych. Sprzeczność zabiegu z dobrem dziecka powoduje nieważność zgody udzielonej przez jego przedstawiciela ustawowego, co wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz może prowadzić do ingerencji sądu w sprawowanie władzy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX