Badowiec Renata, Klubińska Maja, Przepadek równowartości korzyści majątkowej a obowiązek zapłaty podatku wynikającego z fikcyjnej faktury. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 21.02.2019 r., IV KK 486/17

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/11-12/106-126
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Przepadek równowartości korzyści majątkowej a obowiązek zapłaty podatku wynikającego z fikcyjnej faktury. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 21.02.2019 r., IV KK 486/17

Słowa kluczowe: przepadek, przepadek korzyści, Skarb Państwa, pokrzywdzony, podatek VAT

1.Przepadek równowartości korzyści majątkowej – uwagi wprowadzające

Jednym z podstawowych warunków skutecznej walki z przestępczością jest pozbawienie sprawcy korzyści, jaką odniósł w wyniku popełnionego przestępstwa, i doprowadzenie w ten sposób do sytuacji, w której popełnianie przestępstw przestanie być opłacalne zarówno w indywidualnym, jak i społecznym odbiorze. Z tego też powodu we współczesnych systemach prawnych znaleźć można rozwiązania umożliwiające pozbawienie sprawcy wszelkich korzyści, jakie uzyskał w wyniku popełnienia przestępstwa . Kwestia właściwego ukształtowania regulacji dotyczących tej problematyki już dawno temu przestała przy tym być wewnętrzną sprawą poszczególnych państw. Procesy globalizacyjne, które doprowadziły do rozwoju zorganizowanej przestępczości transgranicznej, spowodowały konieczność podjęcia i rozwijania międzynarodowej współpracy i na tym polu . Jest przy tym oczywiste, że do oceny, czy polski ustawodawca właściwie wywiązuje się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX