Przepadek przedsiębiorstwa (art. 44a k.k.) - OpenLEX

Szeleszczuk Damian, Przepadek przedsiębiorstwa (art. 44a k.k.)

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/12/37-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przepadek przedsiębiorstwa (art. 44a k.k.)

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest wynikający z nowelizacji z dnia 23 marca 2017 r. art. 44a k.k., zawierający podstawę orzekania przepadku przedsiębiorstwa. W założeniach ustawodawcy ten nowy środek penalny ma służyć zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i gospodarczej. W artykule poddano analizie konstytucyjne oraz międzynarodowe uwarunkowania wprowadzenia do polskiego prawa karnego tego środka polityki karnej. Omówiono zasady orzekania przepadku przedsiębiorstwa oraz przepisy ograniczające jego stosowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX