Seibicke Ralf, Przemówienie Ralfa Seibicke, wiceprezesa EURORAI, z okazji XX-lecia powstania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce, IV Konferencja miesięcznika "Finanse Komunalne", Książ, 11 października 2012 r.

Artykuły
Opublikowano: FK 2013/3/8-10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.