Artykuły
Opublikowano: PP 2019/3/12-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przekwalifikowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r.

Artykuł jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w „Przeglądzie Podatkowym” 2018/10, którego przedmiotem była analiza relacji pomiędzy regulacjami o cenach transferowych a ogólną normą przeciwko unikaniu opodatkowania w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. W niniejszej części zagadnienie zostało uzupełnione o uwagi dotyczące regulacji o cenach transferowych obowiązujących od 2019 r. w odniesieniu do możliwości przekwalifikowania lub nieuznania przez organ podatkowy transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?