Palarz Henryk, Przekazywanie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu

Artykuły
Opublikowano: FK 2010/9/43-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przekazywanie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu

Artykuł 31 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje możliwość przekazywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwu zajmującemu się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Intencją jego wprowadzenia było uregulowanie stanów własnościowych, które zostały ukształtowane na wiele lat przed wejściem w życie ustawy, jednak treść przepisu budzi wątpliwości dotyczące poprawności jego skonstruowania, ponieważ w świetle orzecznictwa nie zapewnia inwestorowi skutecznego przekazania urządzeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX