Przekazanie sprawy na podstawie art. 44 Kodeksu postępowania cywilnego - OpenLEX

Dziurda Marcin, Przekazanie sprawy na podstawie art. 44 Kodeksu postępowania cywilnego

Artykuły
Opublikowano: PPC 2020/2/235-272
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przekazanie sprawy na podstawie art. 44 Kodeksu postępowania cywilnego

Słowa kluczowe: Skarb Państwa, reprezentacja procesowa, właściwość miejscowa, przekazanie sprawy

1.Cel regulacji

Oprócz głębokich zmian w obowiązujących przepisach ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła liczną grupę regulacji całkowicie nowych. Do tych, które wywołały już najwięcej wątpliwości – przede wszystkim natury praktycznej – należy art. 442 k.p.c. Przepis ten, w pewnym uproszczeniu, wprowadza obowiązek przekazania sprawy (innemu sądowi równorzędnemu), jeżeli sąd właściwy miejscowo miałby rozpoznawać sprawę, której stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez ten sąd lub przez sąd nad nim przełożony.

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji z 4.07.2019 r., jego autorzy uważali art. 442 k.p.c. za konkretyzację „zasady, że sąd nie powinien rozpoznawać sprawy, której charakter a limine stawia w wątpliwym świetle jego bezstronność” . Do tej kategorii niejako automatycznie zaliczono postępowania, których stroną jest Skarb...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX