Pawlikowska Anna, Przejście uprawnień z tytułu rękojmi, niezgodności towaru konsumenckiego z umową i gwarancji na dalszych nabywców - rozważania na podstawie prawa polskiego i wybranych systemów europejskich

Artykuły
Opublikowano: TPP 2008/3-4/53-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.