Przejęcie przedsiębiorstwa jako środek przymusowej restrukturyzacji a przejęcie banku - OpenLEX

Chybiński Rafał, Przejęcie przedsiębiorstwa jako środek przymusowej restrukturyzacji a przejęcie banku

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/7-8/142-152
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przejęcie przedsiębiorstwa jako środek przymusowej restrukturyzacji a przejęcie banku

Słowa kluczowe: prawo bankowe, bank komercyjny, przymusowa restrukturyzacja, przejęcie przedsiębiorstwa

1.Wstęp

Z dniem 9.10.2016 r. weszła w życie ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji . Stanowi ona efekt wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15.05.2014 r. Dyrektywa ta jest odpowiedzią na doświadczenia kryzysowe, a zwłaszcza na bardzo wysokie koszty dla budżetów państw podejmujących się wspierania kapitałowo lub nacjonalizowania instytucji finansowych zagrożonych upadłością . Na skutek wejścia w życie wspomnianej ustawy uchylono przepisy tytułu IV działu III ustawy – Prawo restrukturyzacyjne , pozbawiając tym samym banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zdolności restrukturyzacyjnej. Usunięte przepisy poświęcone były instrumentom mającym, wedle pierwotnego założenia, zastosowanie wyłącznie w sytuacji nieudanego skorzystania z dobrodziejstwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX