Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa karnego materialnego dotyczącego naruszeń wolności seksualnej i obyczajności za lata... - OpenLEX

Warylewski Jarosław, Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa karnego materialnego dotyczącego naruszeń wolności seksualnej i obyczajności za lata 2015-2018

Artykuły
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2018/3/11-26
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa karnego materialnego dotyczącego naruszeń wolności seksualnej i obyczajności za lata 2015-2018

W niniejszym przeglądzie orzecznictwa uwzględnione zostały wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, które dotyczyły przestępstw z rozdziału 25 pt. „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności" ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600; dalej: k.k.). Dodatkowym kryterium wyboru była data wydania orzeczenia przez sąd, ograniczająca pole wyboru jedynie do ostatnich lat. Ze względu na założenia redakcyjne niniejszego opracowania nie sposób tu zaprezentować tez wszystkich orzeczeń opublikowanych we wskazanym czasie. O wyborze zadecydowała subiektywna ocena autora przeglądu, dotycząca znaczenia, wagi i istotności orzeczenia, jego możliwego wpływu na późniejsze judykaty oraz stanowisko doktryny. Niektóre z prezentowanych orzeczeń nie mają waloru „nowości", jednak poruszana w nich problematyka, powracająca co jakiś czas na wokandy sądów, świadczy niezbicie o wadze problemu i konieczności poświęcenia mu uwagi.

Postanowienie Sądu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX